Moshe (Maurice) Aharfi Guo Aiping Krassimir Mitkov Angelov Steven Arthur Cromwell Mordechai Evioni Andrei Friedman
Ivan Gaptoniak Meir Haim Hannah Haimov Avi Kotzer Zhang Minmin Ramin Nasibov
Ion Nicolae Mazal Orkobi. Li Peizhong Ilanit Peled Mihai Sabau Viktor Shebayev
 
Boris Tepalshvili Sapira Shoshana
Yulzari-Yaffe
Lilya Zibstein Amiram Zmora Igor Zobokov