Geeta Devi Asha Jee Rekha Jee Suman Jee Lassa Koul Peredaman Krishan
Radha Krishan Predaman Krishen Avtar Krishen Rakesh Kumar Umat Kumar Suraj Kumar
Girja Kumari Rajni Kumari Bansi Lal Mohan Lal Bansi Lal Manesh
Lok Nath Triloki Nath Princy Chand Rana Sushma Uma Watia